Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster


Jul 31, 2020

Jan Johansen öppnar upp om hur det är att leva med ett alkoholmissbruk samtidigt som man blir framgångsrik och en offentlig person. Han berättar hur han tog självvalda semestrar i alkoholrus för att få vara själv, men också hur hans pappa försökte hjälpa honom genom att skicka brev och teckningar. I avsnittet får ni också höra hur han lyckades bli nykter och dessutom delar han med sig av roliga historier från livet på scenen. 
Ett podcastavsnitt med både allvar och humor!