Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Sep 30, 2020

Jari Palonen är en av Sveriges främsta multisportare, han bland annat har vunnit flera EM-medaljer. Trots att multisport är en otroligt fysisk och psykisk påfrestande sport, så menar Jari på att det inte är någonting emot vad han gick igenom som barn. När han bara var några år gammal såg han sin...