Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Apr 13, 2020

Jonathan Hedström berättar om sin ätstörning, som han bland annat hade under sin tid i NHL och under OS i Turin 2006. Varför det är vanligt med alkohol bland spelarna efter matcher, och hur machokulturen är väldigt stark inom hockeyvärlden.