Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

May 30, 2020

Freddie Liljegren gjorde stor succé i Idol 2019, när han tog sig hela vägen till final. 
Nu gästar han Inte min Match, för att berätta om sin uppväxt med en pappa som missbrukade narkotika, och som under 10 års tid satt i fängelse.