Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Dec 14, 2020

I detta avsnitt har vi bjudit in Emma Svensson som är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott på RF SISU. I avsnittet pratar vi om utmaningar inom idrotten och om hur vi vill skapa en trygg idrott. Hon ger tips på hur hon själv gör för att se alla individer på varje träning (i lagen som hon tränar) samt om vilka...