Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Jun 22, 2021

Malin Träff är barn- & ungdomsansvarig på Riksidrottsförbundet (RF). I avsnittet ställer vi oss frågorna:
- Vad är trygg idrott?
- Vad innebär barnkonventionen i praktiken?
- Anser RF att föreningslivet har ett ansvar att hjälpa deras medlemmar som far illa av föräldrars missbruk, psykiska ohälsa eller...