Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Jul 31, 2020

Jan Johansen öppnar upp om hur det är att leva med ett alkoholmissbruk samtidigt som man blir framgångsrik och en offentlig person. Han berättar hur han tog självvalda semestrar i alkoholrus för att få vara själv, men också hur hans pappa försökte hjälpa honom genom att skicka brev och teckningar. I...