Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Nov 23, 2020

Att idrotten kan spela en helt avgörande roll för anhöriga till missbrukare är det ingen tvekan om. Martin Lidberg, en av Sveriges främsta brottare genom tiderna, pratar om idrottsliga framgångar men också om familjens kamp med att hantera hans pappas spelmissbruk. Ett spelmissbruk som innebar att familjen fick...