Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Oct 20, 2021

I avsnittet får du svar på följande:
Varför f.d. proffsboxaren Andreas Gustavsson anser att träna hårt blev hans knark och att träning blev en form av självskadebeteende.
Hur det kändes att ha en missbrukande pappa som tränare, både i klubben och på landslagsnivå.
Varför hans pappas alkoholmissbruk...