Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Aug 28, 2020

Peter Rung, en av Sveriges främsta föreläsare gällande 'Machokultur inom idrotten' gästar podden. Hur tror han att machokulturen försvårar möjligheten att göra idrotten till en sådan superkraft för maskrosbarn, som vi på Inte min Match önskar och vet att den har potential att vara? 

I avsnittet lär Peter...