Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster

Jun 19, 2020

På ett modigt och reflekterande sätt delar elitsatsande triathleten och psykologistudenten Nathalie Säfsten med sig av sina erfarenheter av att växte upp med en mamma med psykisk ohälsa, som dessutom dejtade olika män med missbruk. Hur vuxna inom idrotten och skolan kom att spela en avgörande roll i hennes...