Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte min Match - podcast med gäster


Mar 31, 2021

Tidigare landslagssimmaren Susie Moonan säger att hon alltid vetat att hennes pappa inte kommer att bli gammal. För ett år sen gick han bort, och nu är hon för första gången redo att offentligt dela med sig av sin uppväxt med en alkoholiserad pappa som i slutändan även missbrukade tabletter och utövad våld mot hennes mamma. 
Idag är Susie socionom och idrottspsykologisk rådgivare. I podden ser hon tillbaka på sin uppväxt som privatperson, idrottare och ur sin professionella roll.